Algemene Voorwaarden

Home   /   Contact   /   Algemene Voorwaarden

CashCollective.nl maakt gebruik van cookies, bijvoorbeeld om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te blijven maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

CASHCOLLECTIVE.NL Account Houder Gebruikersovereenkomst Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 27-02-2018 en kunnen ook worden geraadpleegd op www.CashCollective.nl. Laatst gewijzigd: 19-10-2017.

 1. Introductie

1.1) De WEBSITE www.CashCollective.nl is eigendom van en wordt beheerd door ‘Business Enablers BV.’, ook handelend onder de naam CashCollective.nl waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Nederland. ‘Business Enablers BV.’. staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder registratienummer 59449691.

1.2) Deze OVEREENKOMST is een wettig document, waarin uw rechten en plichten uiteen worden gezet, evenals die van ‘Business Enablers BV.’, waarnaar in deze OVEREENKOMST ook wordt verwezen als “CASHCOLLECTIVE.NL”, in relatie tot het gebruik van de WEBSITE www.CashCollective.nl, het openen en beheren van een ACCOUNT, de CASHCOLLECTIVE.NLCashback Service en alle andere services die door CASHCOLLECTIVE.NLvia de WEBSITE www.CashCollective.nlworden aangeboden en waaraan in deze OVEREENKOMST ook wordt gerefereerd als “CASHCOLLECTIVE SERVICE”. Neemt u de tijd om deze OVEREENKOMST te lezen en volledig te begrijpen voordat u zich aanmeldt voor een Account voor CASHCOLLECTIVE SERVICE. Door het voltooien van de registratieprocedure accepteert u deze OVEREENKOMST, die de relatie tussen de ACCOUNT HOUDER en CASHCOLLECTIVE SERVICE zal beheersen. Personen die zich aanmelden voor CASHCOLLECTIVE SERVICE maken een “ACCOUNT” aan, en worden “ACCOUNT HOUDER”.

1.3) De termen “ www.CashCollective.nl” en “WEBSITE” betekenen in deze OVEREENKOMST de hoofd internet website die wordt gebruikt door CASHCOLLECTIVE.NLom CASHCOLLECTIVE SERVICE te beheren, en die momenteel toegankelijk is via https://www.CashCollective.nl.

1.4) Door de registratieprocedure voor CASHCOLLECTIVE SERVICE te voltooien, wordt u een ACCOUNT HOUDER, u erkent dat u alle algemene voorwaarden van deze OVEREENKOMST volledig hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd en accepteert dat u een contract aangaat met CASHCOLLECTIVE.NLgebaseerd op de voorwaarden gesteld in deze OVEREENKOMST. Om alle twijfel uit te sluiten, zal op deze OVEREENKOMST en de daarin opgenomen voorwaarden het Nederlandse recht van toepassing zijn. In geval een bepaling in deze OVEREENKOMST en de daarin opgenomen voorwaarden ongeldig blijkt of niet ten uitvoer gelegd kan worden, dan zal die bepaling voor zover mogelijk ten uitvoer worden gebracht, en de andere bepalingen die hierin zijn opgenomen zullen onverlet van toepassing blijven.

1.5) U als de ACCOUNT HOUDER gaat ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze OVEREENKOMST (of aangepaste OVEREENKOMST) zolang u een ACCOUNT HOUDER bent of tenzij CASHCOLLECTIVE.NLuw ACCOUNT beëindigt of opschort of op andere wijze de toegang tot uw ACCOUNT beperkt. Indien een ACCOUNT HOUDER bezwaar maakt tegen een van de voorwaarden van deze OVEREENKOMST, of tegen enige mogelijke toekomstige wijzigingen daarvan, of ontevreden wordt over CASHCOLLECTIVE.NLen/of CASHCOLLECTIVE SERVICE, dan is de enige actie die de ACCOUNT HOUDER kan nemen om met onmiddellijke ingang zijn/haar deelname aan CASHCOLLECTIVE SERVICE te beëindigen en zijn/haar ACCOUNT op de juiste wijze op te heffen.

1.6) U dient zich ervan bewust te zijn dat deze OVEREENKOMST van tijd tot tijd kan wijzigen in overeenstemming met artikel 30. Indien een ACCOUNT HOUDER niet akkoord gaat met de wijzigingen van deze OVEREENKOMST, dan staat het de ACCOUNT HOUDER vrij om de OVEREENKOMST te beëindigen in overeenstemming met artikel 19 van deze OVEREENKOMST.

 1. CASHCOLLECTIVE SERVICE

2.1) CASHCOLLECTIVE SERVICE staat ACCOUNT HOUDERS toe om verwijzingshonoraria te verdienen die bekend staan als Cashback op Tracked Purchases van aangesloten RETAIL PARTNERS. Om als ACCOUNT HOUDER in aanmerking te komen voor een Cashback betaling op een aankoop bij een aangesloten RETAIL PARTNER op de CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE, moet de RETAIL PARTNER aan CASHCOLLECTIVE.NLbevestigen dat de aankoop van de ACCOUNT HOUDER gevolgd is, echt is en succesvol is geweest en daarmee een Qualifying Transaction is. Het resulterende verwijzingshonorarium dat gekoppeld is aan de aankoop van de ACCOUNT HOUDER moet volledig worden ontvangen van de RETAIL PARTNER door CASHCOLLECTIVE.NLen wordt daarmee Cashback. CASHCOLLECTIVE.NLzal vervolgens de weergegeven Cashback bedragen op verzoek overmaken aan de ACCOUNT HOUDER zoals beschreven in artikel 5 van deze OVEREENKOMST.

2.2) De CASHCOLLECTIVE.NLhulppagina’s en andere service documentatie die te vinden zijn op de CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE bevatten meer informatie over CASHCOLLECTIVE SERVICE; raadpleeg deze pagina’s en documentatie als u vragen of problemen heeft met betrekking tot CASHCOLLECTIVE SERVICE.

 1. Een ACCOUNT aanmaken

3.1) U dient een individu (natuurlijk persoon) van ten minste 18 jaar oud zijn om een ACCOUNT aan te kunnen maken. Een  persoon mag niet meer dan één ACCOUNT hebben. U dient een ingezetene te zijn van Nederland om u te kunnen aanmelden voor een ACCOUNT bij CASHCOLLECTIVE.NL. Bedrijven en andere organisaties kunnen geen ACCOUNT HOUDER worden.

3.2) U dient zich aan te melden voor de Service met gebruikmaking van kloppende en actuele informatie over uzelf – inclusief uw correcte volledige naam, e-mailadres en overige gevraagde informatie met betrekking tot uw ACCOUNT. Als u wordt gevraagd om uw bankrekeninggegevens voor het storten van uw Cashback betalingen en deze verstrekt (uw “Cashback payment method”), dient u:

(a) zich ervan verzekeren dat u volledig gerechtigd bent en blijft om die Cashback payment method te gebruiken; en

(b) zich ervan verzekeren dat als u een bankrekening gebruikt, dat dit een bankrekening betreft bij een bancaire instelling in Nederland; en

(c) bevestigen dat u Cashback wenst te ontvangen via die Cashback payment method. U moet er te allen tijde voor zorgen dat deze informatie altijd actueel is zolang u de ACCOUNT heeft.

3.3) Let erop dat uw Cashback payment method oftewel uw bancaire instelling regels kan hebben over het maximum- of minimumbetaling dat u door middel van die Cashback payment method kunt ontvangen.

3.4) Belangrijk: U dient er voor te zorgen dat de gegevens die CASHCOLLECTIVE.NLvoor u bewaart actueel gehouden wordt en dat u hier volledige toegang toe hebt. CASHCOLLECTIVE.NLzal van tijd tot tijd belangrijke berichten sturen naar het e-mailadres dat u bij uw ACCOUNT opgeeft. Let op dat slechts één e-mailadres per ACCOUNT is toegestaan. Als u een ander e-mailadres krijgt of er andere gegevens wijzigen, dan dient u ervoor te zorgen dat u het e-mailadres en andere relevante gegevens die CASHCOLLECTIVE.NLvoor u bewaart op uw ACCOUNT wijzigt.

 1. Informatie

4.1) Het is een voorwaarde om ACCOUNT HOUDER te zijn dat de ACCOUNT HOUDER juiste ACCOUNT gegevens verstrekt aan CASHCOLLECTIVE.NLzoals naam en e-mailadres, en CASHCOLLECTIVE.NLbehoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd berichten te sturen naar ACCOUNT HOUDERS waarvoor ze geen beloning ontvangen. Deze berichten kunnen gaan over systeem updates; bulletins; opdrachtbevestigingen; administratieve aankondigingen; speciale verzoeken en andere soortgelijke berichten (“ADMINISTRATIEVE BERICHTEN”) – en kunnen via de e-mail of de reguliere post worden verstuurd. ACCOUNT HOUDER(S) kunnen er voor kiezen om geen nieuwsbrieven en andere e-mails over specifieke aanbiedingen meer te ontvangen, maar ze kunnen zich niet afmelden voor deze ADMINISTRATIEVE BERICHTEN zolang ze een ACCOUNT hebben.

4.2) CASHCOLLECTIVE.NLis op geen enkele wijze verplicht om ACCOUNT HOUDERS te voorzien van informatie over specifieke soorten of aantallen mogelijkheden voor Cashback of hen (hierover) berichten te sturen.

4.3) Als u zich aanmeldt als ACCOUNT HOUDER wordt uw profiel aangemaakt met standaard instellingen waarmee u kunt aangeven welke soorten informatie u wilt ontvangen van CASHCOLLECTIVE.NL. U kunt uw voorkeursinstellingen op elk gewenst moment wijzigen door uw profiel aan te passen via de WEBSITE.

4.4) CASHCOLLECTIVE.NLgeeft geen informatie van u door aan derden die direct tot u herleidbaar is, tenzij u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven aan CASHCOLLECTIVE.NLom Tracked Purchases te onderzoeken of als dit wettelijk verplicht is.

4.5) Opmerking: U moet NOOIT uw wachtwoord onthullen aan derden. Geen enkele medewerker of vertegenwoordiger van CASHCOLLECTIVE.NLzal u ooit vragen om uw wachtwoord te geven via officiële communicatie van CASHCOLLECTIVE.NL. CASHCOLLECTIVE.NLkan niet aansprakelijk worden gesteld voor activiteiten die plaatsvinden in uw ACCOUNT die het gevolg is van het feit dat een ACCOUNT HOUDER zijn wachtwoord niet geheim houdt.

 1. Cashback

5.1) CASHCOLLECTIVE.NLopereert in samenwerking met verschillende andere online webshop retailbedrijven, dienstverleners en hun volgkantoren en netwerken en andere bedrijven (zoals prijs- en offerte-vergelijkingsdienstverleners), waarnaar hiervoor en hierna wordt verwezen als “RETAIL PARTNER” en “RETAIL PARTNERS”. RETAIL PARTNERS doen betalingen aan CASHCOLLECTIVE.NLwanneer ACCOUNT HOUDERS van CASHCOLLECTIVE.NLdeelnemen aan een actie van een RETAIL PARTNER volgens de specifieke voorwaarden van een RETAIL PARTNER. Op haar beurt stort CASHCOLLECTIVE.NLCashback op de rekening van de ACCOUNT HOUDERS wanneer de Cashback direct kan worden herleid naar de ACCOUNT van de ACCOUNT HOUDERS door middel van een uniek identificatielabel dat in de rapportage van de RETAIL PARTNERS zit.

5.2) CASHCOLLECTIVE.NLvoert geen transacties uit van goederen en diensten met de ACCOUNT HOUDER en CASHCOLLECTIVE.NLis geen partij bij transacties van goederen of diensten met een RETAIL PARTNER, en is niet de verkopende partij of RETAIL PARTNER van goederen en diensten die een RETAIL PARTNER beschikbaar stelt aan CASHCOLLECTIVE.NLgebruikers of ACCOUNT HOUDERS. Dit betekent dat CASHCOLLECTIVE.NLgeen enkele wettelijke verplichtingen of verantwoordelijkheden heeft die gelden voor de verkopers of leveranciers van die goederen of diensten.

5.3) Nadat een ACCOUNT HOUDER succesvol een Qualifying Transaction afrondt, en zodra CASHCOLLECTIVE.NLde daaruit voortvloeiende Cashback heeft ontvangen voor die Qualifying Transaction van de RETAIL PARTNERS van CASHCOLLECTIVE.NL, zal CASHCOLLECTIVE.NLvervolgens de weergegeven Cashback storten op de ACCOUNT van de ACCOUNT HOUDER die de ACCOUNT HOUDER vervolgens kan verzilveren met behulp van zijn Cashback payment method.

5.4) De hoogte van het Cashback bedrag dat een ACCOUNT HOUDER kan verdienen bij een specifieke actie wordt vermeld op de CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE www.CashCollective.nlen/of door middel van officiële berichtgeving van CASHCOLLECTIVE.NLaan ACCOUNT HOUDERS en kan worden uitgedrukt als een vast Euro bedrag of als een percentage van de transactiewaarde van de ACCOUNT HOUDER (soms aangeduid als “Verkoopwaarde”). Tenzij expliciet anders vermeld, dient de ACCOUNT HOUDER er vanuit te gaan dat de berekening van zulke percentages of vaste Euro bedragen gebaseerd is op de waarde van de goederen in het winkelwagentje en dat kosten zoals verzendkosten, BTW en toeslagen die de RETAIL PARTNER in rekening brengt voor betaling met een creditcard etc., niet zijn inbegrepen.

5.5) De manieren om Cashback te verdienen en de beschikbare bedragen kunnen onderhevig zijn aan verandering en zullen worden gecommuniceerd via www.CashCollective.nl. Als een ACCOUNT HOUDER er niet in slaagt om de verplichte instructies goed uit te voeren kan dat tot gevolg hebben dat er geen Cashback wordt verdiend, en de ACCOUNT HOUDER kan hierover geen verhaal halen bij CASHCOLLECTIVE.NLof een van haar RETAIL PARTNERS.

5.6) CASHCOLLECTIVE.NLis niet verantwoordelijk voor veranderingen in of beëindiging van mogelijkheden op het verdienen van Cashback op haar WEBSITE www.CashCollective.nlof via haar RETAIL PARTNERS, noch is CASHCOLLECTIVE.NLverantwoordelijk voor het voorkomen van een onnauwkeurige weergave van Cashback die door een ACCOUNT HOUDER verdiend wordt via een RETAIL PARTNER. De ACCOUNT HOUDER accepteert dat CASHCOLLECTIVE.NLhaar uiterste beste zal doen om de ACCOUNT HOUDER uit te betalen, maar in sommige gevallen kan er een vertraging optreden in het toekennen van Cashback of kan dit zelf mislukken omdat een RETAIL PARTNER niet de juiste informatie aanlevert aan CASHCOLLECTIVE.NLom Cashback te storten op de ACCOUNT van een ACCOUNT HOUDER. CASHCOLLECTIVE.NLis in zo´n situatie verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de vertraging of het falen van de storting van Cashback op de Account van een ACCOUNT HOUDER.

5.7) Er zijn geen jaarlijkse administratiekosten voor het gebruik van CASHCOLLECTIVE SERVICE. CASHCOLLECTIVE.NLbehoudt zich te allen tijde het recht voor om dit te wijzigen door een aanpassing in deze voorwaarden te maken, zoals bepaald in artikel 1.6.

5.8) CASHCOLLECTIVE.NLkan van tijd tot tijd uw Cashback ACCOUNT naar boven of naar beneden bijstellen als gevolg van berekeningsfouten, in gebreke blijven van RETAIL PARTNERS, uitgegeven restituties, producten die zijn geretourneerd of vermoedens van fraude. CASHCOLLECTIVE.NLstaat volledig in haar recht om dit te doen. In het geval dat CASHCOLLECTIVE.NLeen fout heeft gemaakt, is uw enige mogelijkheid om de betwiste Cashback te laten uitbetalen.

5.9) Let op dat er verschillende omstandigheden zijn waarin een transactie met een RETAIL PARTNER geen Qualifying Transaction is, of er geen Cashback uit voort kan komen. Op de hulppagina´s van de CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE vindt u hierover meer informatie.

5.10) Er zijn verschillende omstandigheden waarin het niet mogelijk is om Cashback te betalen aan de ACCOUNT HOUDER, en komt te vervallen aan CASHCOLLECTIVE.NL, te weten:
a) in geval de Cashback betaling die CASHCOLLECTIVE.NLontvangt van een RETAIL PARTNER niet kan worden toegekend aan een Qualifying Transaction of niet kan worden gekoppeld aan een ACCOUNT (zoals wanneer de ACCOUNT HOUDER niet is ingelogd op CASHCOLLECTIVE SERVICE als hij de betreffende aanko(o)p(en) doet).
b) de transactie waar Cashback aan is gekoppeld is geannuleerd nadat hij was afgesloten (hetzij via het recht op afbestelling dat van toepassing is op sommige verkopen die op afstand worden gedaan, of anderszins);
c) Cashback is toegekend aan een ACCOUNT HOUDER of een ACCOUNT dat:
i) is opgeschort of beëindigd door CASHCOLLECTIVE.NLvolgens artikel 19 van deze OVEREENKOMST;
ii) in verband wordt gebracht met frauduleuze activiteiten of een schending van deze OVEREENKOMST;
iii) wordt gebruikt om aankopen te doen uit naam van of ten voordele van een andere persoon of entiteit.
d) in het geval dat de Cashback wordt ingehouden of kan worden toegekend aan een ACCOUNT dat meer dan twaalf (12) maanden inactief is geweest. Inactief in deze OVEREENKOMST betekent dat de ACCOUNT HOUDER voor een periode van twaalf (12) aaneengesloten kalendermaanden niet heeft ingelogd op zijn ACCOUNT. Zodra de ACCOUNT van de ACCOUNT HOUDER is beëindigd vanwege inactiviteit, moet de ACCOUNT HOUDER openstaande Cashback (die onderhevig is aan de Algemene Voorwaarden van deze OVEREENKOMST) binnen zestig (60) dagen verzilveren; na deze periode vervalt alle Cashback die niet is verzilverd en komt dit automatisch te vervallen aan CASHCOLLECTIVE.NL. De ACCOUNT HOUDER wordt hiervan op de hoogte gebracht door CASHCOLLECTIVE.NLvia e-mail door gebruik te maken van het geregistreerde e-mailadres van de ACCOUNT HOUDER.

 1. Kortingscodes

6.1) Sommige RETAIL PARTNERS kunnen Kortingscodes aanbieden die – wanneer vertoond op de WEBSITE – gebruikt kunnen worden door een ACCOUNT HOUDER om zowel een korting als Cashback te ontvangen. Echter, ACCOUNT HOUDERS dienen alléén de Kortingscodes van RETAIL PARTNERS te gebruiken die vermeld staan op de CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE. Als u Kortingscodes gebruikt die niet vermeld staan op CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE, is het niet mogelijk om uw Cashback te volgen en zal Cashback daarom worden afgekeurd door de RETAIL PARTNER en ontvangt de ACCOUNT HOUDER geen Cashback.

6.2) In het geval dat Cashback beschikbaar is bij een RETAIL PARTNER in combinatie met een Kortingscode, wordt de berekening van zulke percentages of vaste Euro bedragen voor Cashback gebaseerd op de prijs die de ACCOUNT HOUDER betaalt (waarde van het winkelwagentje) voor de goederen en diensten die zijn verleend door de RETAIL PARTNER, waarbij kosten zoals verzendkosten, BTW en overige toeslagen die de RETAIL PARTNER in rekening brengt voor betaling met een creditcard etc., niet zijn inbegrepen.

 1. Cashback Betalingen aan ACCOUNT HOUDERS

7.1) Cashback betalingen aan u als ACCOUNT HOUDER die gebruik maakt van uw geregistreerde Cashback payment methodzullen worden gedaan op uw verzoek. U kunt een Cashback betaling aanvragen zodra er minimaal € 10,00 op uw SALDO ACCOUNT rekening staat. Bij uitbetalingen naar een bitcoin (BTC) adres geldt een minimum van BTC 0.02. Voor alle betalingen die aan u worden gedaan via uw geregistreerde Cashback payment method of op andere wijze, maar met uitzondering van betalingen naar bitcoin adressen of goede doelen, gelden verplichte  administratiekosten van €0,20 (inclusief BTW) per transactie die wordt gedaan aan uw geregistreerde Cashback payment method en dit bedrag zal worden afgetrokken van het bedrag dat aan u wordt betaald van uw ACCOUNT. Betalingen aan de Cashback payment method kunnen alléén worden gedaan zoals beschreven in uw ACCOUNT. Alle betalingen naar bankrekeningen worden uitsluitend gedaan aan Nederlandse bancaire instellingen. Alle betalingen worden gedaan door middel van elektronische overschrijving; CASHCOLLECTIVE.NLzal hiervoor geen cheques uitgeven. Zorg ervoor dat de Cashback payment method die u wilt gebruiken voor uw ACCOUNT betaling met elektronische overschrijving accepteert voordat u de gegevens van de Cashback payment method invoert in uw ACCOUNT. Let op dat uw Cashback payment method oftewel de instelling waar u een bankrekening heeft, regels kan hebben aangaande het maximum of minimum hoogte van betalingen die u mag ontvangen via die Cashback payment method.

7.2) Als een RETAIL PARTNER betaling uitstelt of zijn activiteiten staakt, dan zal CASHCOLLECTIVE.NLbinnen de grenzen van het redelijke proberen om uw Cashback te krijgen, maar CASHCOLLECTIVE.NLgeeft geen garanties op betaling op uw ACCOUNT totdat de gelden zijn ontvangen door CASHCOLLECTIVE.NLvan de RETAIL PARTNER.

7.3) Alle tegoeden in uw ACCOUNT komen te vervallen als uw ACCOUNT wordt beëindigd of opgeschort op grond van redenen die uiteen worden gezet in artikel 5.10 en 19.

7.4) Individuele betalingsmethoden kunnen worden beperkt of opgeheven naar eigen beoordeling van CASHCOLLECTIVE.NLom ervoor te zorgen dat alleen Nederlandse betalingstransacties plaatsvinden volgens de voorwaarden van deze OVEREENKOMST. Betalingsgegevens moeten actueel en kloppend worden gehouden door de ACCOUNT HOUDER om te voorkomen dat eventuele verschuldigde bedragen verloren gaan. De elektronische administratie van CASHCOLLECTIVE.NLis hierin leidend, ACCOUNT HOUDER moet bewijzen dat de elektronische administratie van CASHCOLLECTIVE.NLverkeerd is. Betalingen die worden gedaan aan incorrecte bestemmingen zijn niet altijd invorderbaar en er kan een invorderingsopslag van toepassing zijn. CASHCOLLECTIVE.NLkan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging, of consequenties van vertraging van betalingen. CASHCOLLECTIVE.NLbehoudt zich te allen tijde het recht voor om betalingsverzoeken op te schorten als er een onderzoek loopt, wat het geval kan zijn als er ongebruikelijke ACCOUNT activiteit is waargenomen en verificatie nodig is om de transactie als authentiek aan te merken.

7.5) Wanneer een uitbetaling wordt aangevraagd anders dan in euro’s, zal het bedrag dat afgetrokken zal worden van de SALDO ACCOUNT, zoals genoemd in artikel 7.1, een bedrag zijn equivalent aan het uitbetaalde bedrag in uitgekeerde valuta, berekend volgens de op het moment van indienen van het uitbetalingsverzoek op de WEBSITE www.CashCollective.nlvermelde wisselkoers. CASHCOLLECTIVE.NLbehoudt zich te allen tijde het recht voor om betalingsverzoeken naar eigen inzicht op te schorten of af te wijzen, indien fluctuaties in de valutamarkt dit rechtvaardigen.

 1. Belasting

8.1) U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van de gevolgen wat betreft belasting die het gevolg kunnen zijn van het verzilveren van Cashback door middel van CASHCOLLECTIVE SERVICE, en voor het betalen van eventuele belasting die u verschuldigd bent.

 1. Overdracht, Poolen, Verkoop of Ruilen van een ACCOUNT

9.1) Cashback kan niet worden overgedragen aan andere ACCOUNTS van ACCOUNT HOUDERS of op enigerlei wijze worden gepoold. CASHCOLLECTIVE.NLverbiedt de verkoop of ruil van Cashback strikt.

 1. Overige Faciliteiten voor ACCOUNT HOUDERS

10.1) CASHCOLLECTIVE.NLkan aanvullende faciliteiten aanbieden op of gerelateerd aan haar WEBSITE www.CashCollective.nl, die niet direct zijn gerelateerd aan het verdienen en verzilvering van Cashback, zoals discussiefora, privé berichtgeving en andere manieren van onderlinge ACCOUNT HOUDER communicatie. De ACCOUNT HOUDER dient deze faciliteiten te gebruiken in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden en richtlijnen zoals gepubliceerd op de CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE www.CashCollective.nl. CASHCOLLECTIVE.NLbehoudt zich het recht voor om een individuele ACCOUNT HOUDER zulke faciliteiten tijdelijk of permanent te ontzeggen en / of diens ACCOUNT te beëindigen wanneer het gebruik door de ACCOUNT HOUDER van zulke faciliteiten in overtreding is met deze Algemene Voorwaarden of anderszins de belangen van CASHCOLLECTIVE.NLof haar ACCOUNT HOUDERS schaadt.

10.2) Let op dat CASHCOLLECTIVE.NLgeen verantwoordelijkheid accepteert voor de juistheid of anderszins van informatie die andere ACCOUNT HOUDERS verspreiden door middel van deze faciliteiten. Klachten over dit soort berichten dienen schriftelijk te worden gemeld aan het hoofdkantoor van CASHCOLLECTIVE.NLvia het Contactformulier op de WEBSITE.

 1. Intellectueel Eigendom

11.1) U erkent dat alle copyright, trademarks, en andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken van en gerelateerd zijn aan CASHCOLLECTIVE SERVICE (inclusief het materiaal dat wordt toegevoegd door ACCOUNT HOUDERS of RETAIL PARTNERS) eigendom zijn van of in vergunning zijn gegeven aan CASHCOLLECTIVE.NL. Het is eenvoudig om materiaal te kopiëren dat op websites wordt geplaatst, maar dit betekent niet dat dat legaal is. Om deze reden mag niemand afgeleid werk kopiëren, verspreiden, vertonen of maken van CASHCOLLECTIVE SERVICE, of enig ander materiaal dat te vinden is op CASHCOLLECTIVE SERVICE tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben van CASHCOLLECTIVE.NL.

 1. Privacybeleid

12.1) CASHCOLLECTIVE.NLgaat met de persoonlijke gegevens van ACCOUNT HOUDERS om in overeenstemming met haar Privacybeleid dat onderdeel uitmaakt van deze OVEREENKOMST. Door deze OVEREENKOMST aan te gaan, verleent de ACCOUNT HOUDER zijn toestemming voor de manier waarop CASHCOLLECTIVE.NLomgaat met de persoonlijke gegevens van de ACCOUNT HOUDER volgens dat privacybeleid. Weest u zich ervan bewust dat, gezien de wereldomvattende aard van het internet, iets dat u op CASHCOLLECTIVE SERVICE publiceert, gelezen kan worden door internetgebruikers over de hele wereld en dat u daarom te allen tijde voorzichtigheid dient te betrachten als het gaat om de inhoud en de persoonlijke informatie die u publiceert op openbare forums etc.

 1. De rol van CASHCOLLECTIVE.NL

13.1) CASHCOLLECTIVE.NLheeft geen belang bij enige transactie met RETAIL PARTNERS, en is niet de verkoper of de RETAIL PARTNER van enige van de goederen of diensten die zij ter beschikking stellen aan gebruikers of ACCOUNT HOUDERS. CASHCOLLECTIVE.NLheeft daarom geen enkele wettelijk verplichting die van toepassing zijn op de verkopers van deze goederen of diensten.

13.2) Dit betekent dat CASHCOLLECTIVE.NLgeen controle heeft op of verantwoordelijkheid heeft voor:
a) de kwaliteit, veiligheid, garanties, commerciële informatievoorziening die wordt verstrekt door de RETAIL PARTNER of de wettigheid van deze goederen of diensten die RETAIL PARTNERS aanbieden; of
b) dat de RETAIL PARTNER de door hem aangeboden goederen of diensten kan of wil leveren en dat hij daar het recht toe heeft.

13.3) ACCOUNT HOUDERS dienen niet minder voorzichtig te zijn met het doen van zaken met een RETAIL PARTNER dan ze zouden zijn als ze zulke zaken offline zouden doen.

13.4) Voor zover de wet dit toestaat, ontslaat u CASHCOLLECTIVE.NL, vertegenwoordigers en werknemers van CASHCOLLECTIVE.NLvan alle aansprakelijkheid die voortkomt uit of in relatie staat met alle zakelijke transacties die u doet met een RETAIL PARTNER van goederen of diensten, met inbegrip van (zonder beperking) alle claims en eisen die te maken hebben met onvoltooide of voltooide zakelijke transacties met een RETAIL PARTNER, of goederen of diensten die te koop of ter levering worden aangeboden, of feitelijk zijn verkocht of geleverd, via of in relatie tot zakelijke transacties met een RETAIL PARTNER.

 1. Misbruik

14.1) CASHCOLLECTIVE.NLbehoudt zich het recht voor om de toegang van iedere ACCOUNT HOUDER tot CASHCOLLECTIVE SERVICE, of onderdelen daarvan, op te schorten of te beëindigen als volgens de redelijke mening van CASHCOLLECTIVE.NLde betreffende ACCOUNT HOUDER of ACCOUNT in overtreding blijkt van (een van de bepalingen in) deze OVEREENKOMST. CASHCOLLECTIVE.NLzal de betreffende ACCOUNT HOUDER van zo’n actie op de hoogte stellen via de e-mail door gebruik te maken van het geregistreerde e-mailadres van de ACCOUNT HOUDER.

14.2) Een ACCOUNT van een ACCOUNT HOUDER dient alléén te worden gebruikt voor het doen van aankopen voor eigen gebruik, en niet uit naam van of voor andere personen.

14.3) ACCOUNT HOUDERS mogen geen transactie aangaan – of dit proberen te doen – met een RETAIL PARTNER om Cashback te verkrijgen:
(a) door het verstrekken van persoonlijke informatie van iemand anders, of een betalingsmethode die ze niet mogen gebruiken; of
(b) door misleidend of oneerlijk een aanbod van een RETAIL PARTNER uit te buiten; of
(c) in overtreding van de geldende voorwaarden van CASHCOLLECTIVE.NLof de RETAIL PARTNER met betrekking tot deze transactie.

14.4) Het is de verantwoordelijkheid van iedere ACCOUNT HOUDER om ervoor te zorgen dat alle informatie die hij/zij op de WEBSITE plaatst of die is gerelateerd aan zijn/haar ACCOUNT:
a) niet iemands goede eer aantast of aanstootgevend, schofterig, obsceen, onfatsoenlijk of bedreigend van aard is;
b) niet bedoeld is om of mogelijk anderen onnodige irritatie, ongemak of leed te veroorzaken;
c) geen computervirus, macrovirus, Trojan horse, worm, of iets anders bevat dat is ontworpen om de normale werking van een computer te storen, onderbreken, of ontregelen of om onopgemerkt zonder toestemming toegang te verkrijgen tot een systeem, gegevens of persoonlijke informatie of deze te onderscheppen of te gebruiken;
d) niet in overtreding is met geldende wet- en regelgeving (waaronder, maar niet beperkt tot, wetten aangaande de bescherming van consumenten, verkoop op afstand, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie, foutief adverteren, copyright, trademark en privacy);
e) geen inbreuk maakt op de rechten van andere mensen of rechtspersonen (met inbegrip van alle rechten of verwachtingen met betrekking tot privacy);
f) waar het gaat om feedback over een RETAIL PARTNER, dat deze accuraat en eerlijk is; en geen reclame maakt voor goederen of diensten.

14.5) Als u iets tegenkomt of ervaart op CASHCOLLECTIVE SERVICE dat een schending lijkt te zijn van een van bovenstaande vereisten, dan verzoeken wij u om CASHCOLLECTIVE.NLhiervan direct op de hoogte te stellen middels het Contactformulier op de WEBSITE.

14.6) Iedere ACCOUNT HOUDER erkent dat CASHCOLLECTIVE.NLhet recht heeft maar niet verplicht is om – gebaseerd op informatie ontvangen van derden of van andere ACCOUNT HOUDERS – alle informatie die een schending betekent van deze OVEREENKOMST te verwijderen.

 1. Klachten & Geschillen

15.1) Iedere ACCOUNT HOUDER die vragen wil stellen over of een geschil aanhangig wil maken over CASHCOLLECTIVE SERVICE, waaronder onbeperkte vragen over deelname en geschiktheid, dient dit te doen volgens de instructies op www.CashCollective.nl. U kunt ook een schrijven naar het hoofdkantoor van CASHCOLLECTIVE.NL(zie artikel 35 voor de adresgegevens).

15.2) ACCOUNT HOUDERS dienen geen contact op te nemen met de RETAIL PARTNERS van CASHCOLLECTIVE.NLover zaken die te maken hebben met het toekennen en verzilveren van Cashback, omdat dit de verantwoordelijkheid is van CASHCOLLECTIVE.NL. Alle communicatie over het toekennen en verzilveren van Cashback dient alleen te worden gevoerd met CASHCOLLECTIVE.NLzoals beschreven in artikel 15.1 van deze OVEREENKOMST.

15.3) Tenzij expliciet anders aangegeven, worden alle goederen en diensten die worden aangeboden door RETAIL PARTNERS van CASHCOLLECTIVE.NLalleen geleverd door de betreffende RETAIL PARTNER, en CASHCOLLECTIVE.NLverstrekt hiervoor verder geen garanties. U dient kapotte producten of goederen te ruilen volgens de procedures van de RETAIL PARTNER.

15.4) Alle interpretaties van deze voorwaarden zijn alléén voorbehouden aan CASHCOLLECTIVE.NL. In het geval dat CASHCOLLECTIVE.NLeen fout maakt, is uw enige mogelijkheid om de betwiste Cashback te laten uitbetalen.

 1. Contact door derden

16.1) Als iemand contact opneemt met CASHCOLLECTIVE.NLover informatie die geplaatst is op de CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE www.CashCollective.nlof over transacties die met u of uw ACCOUNT te maken hebben, dan gaat u er akkoord mee:
a) om alle informatie en hulp te geven die CASHCOLLECTIVE.NLredelijkerwijs mag verwachten om antwoord te geven; en
b) om direct en accuraat te reageren in het geval dat CASHCOLLECTIVE.NLhet bericht aan u doorstuurt om te beantwoorden.

 

 1. Aanvullende diensten

17.1) CASHCOLLECTIVE.NLof de partners van CASHCOLLECTIVE.NLkunnen u van tijd tot tijd mogelijk nieuwe of aanvullende diensten aanbieden via DE CASHCOLLECTIVE.NLSERVICE. Het gebruik van deze diensten door u kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden, waaraan u zich dient te houden. Vooropgesteld dat u op een geschikte wijze van deze voorwaarden op de hoogte bent gesteld op de CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE (zoals bepaald naar eigen beoordeling van CASHCOLLECTIVE.NL), betekent het wanneer u instemt met het gebruik van deze diensten en dan tekortschiet in de naleving van een wezenlijke bepaling van de voorwaarden die voor deze diensten gelden, dat deze OVEREENKOMST wordt verbroken.

17.2) Wanneer een ACCOUNT HOUDER een nieuw lid aanbrengt door gebruik te maken van het “Vrienden Aanbevelen” programma van CASHCOLLECTIVE.NLzal als bonus een bedrag in de vorm van CASHBACK worden bijgeschreven op de ACCOUNT van de ACCOUNT HOUDER. De hoogte van dit bedrag kan van tijd tot tijd door CASHCOLLECTIVE.NLworden gewijzigd en wordt bepaald op het moment van inschrijving van de nieuwe ACCOUNT HOUDER aan de hand van het op dat moment geldende tarief.

17.3) De bonus voor het aanbrengen van een nieuwe ACCOUNT HOUDER wordt vrijgegeven op het moment dat de nieuwe ACCOUNT HOUDER ten minste € 10,00 aan reguliere cashback zal hebben gespaard en zowel de nieuwe ACCOUNT HOUDER als de aanbrengende ACCOUNT HOUDER een uitbetaling hebben aangevraagd via bankrekening en de bankrekeninggegevens van deze uitbetalingen, en die van eventueel eerder aangebrachte ACCOUNT HOUDERS, verschillend zijn. Pas op dat moment is de bonus voor de aanbrengende ACCOUNT HOUDER beschikbaar voor uitbetaling.

17.4) Van tijd tot tijd kan CASHCOLLECTIVE.NLeen welkomstbonus aanbieden aan een nieuwe ACCOUNT HOUDER in de vorm van extra CASHBACK op de ACCOUNT. De hoogte van dit bedrag kan van tijd tot tijd door CASHCOLLECTIVE.NLworden gewijzigd en wordt bepaald op het moment van inschrijving van de nieuwe ACCOUNT HOUDER aan de hand van het op dat moment geldende tarief.

17.5) De welkomstbonus wordt vrijgegeven op het moment dat de ACCOUNT HOUDER ten minste € 10,00 aan reguliere cashback zal hebben gespaard. Pas op dat moment is de bonus voor de ACCOUNT HOUDER beschikbaar voor uitbetaling.

 1. Beheer van DE CASHCOLLECTIVE.NLSERVICE

18.1) CASHCOLLECTIVE.NLbehoudt zich het recht voor om onderdelen van CASHCOLLECTIVE SERVICE in te trekken, aan te passen of op te schorten, of dit te doen voor CASHCOLLECTIVE SERVICE als geheel, wanneer CASHCOLLECTIVE.NLdaarvoor juridische, technische, commerciële of veiligheidsredenen heeft. CASHCOLLECTIVE.NLdoet haar best om u 30 dagen voorafgaande aan zo’n actie te informeren, behalve wanneer het noodzakelijk is om eerder tot actie over te gaan voor redenen van veiligheid of vanwege technische problemen die anders nadelig zouden uitpakken voor CASHCOLLECTIVE SERVICE.

18.2) Het kan ook voorkomen dat CASHCOLLECTIVE SERVICE niet toegankelijk is als gevolg van technische problemen die worden ervaren door CASHCOLLECTIVE.NLof op het internet; CASHCOLLECTIVE.NLzal echter de benodigde actie en zorg verlenen om deze problemen te verhelpen voor zover ze binnen het bereik van CASHCOLLECTIVE.NLliggen. Houd er echter rekening mee dat CASHCOLLECTIVE.NLgeen continue toegang kan garanderen tot CASHCOLLECTIVE SERVICE of alle content die erop verschijnt.  Desalniettemin streeft CASHCOLLECTIVE.NLernaar om er voor te zorgen dat alle perioden van geplande onbereikbaarheid, waarover u wordt geïnformeerd wanneer u CASHCOLLECTIVE SERVICE op dat moment bezoekt, tot een minimum beperkt zullen worden.

18.3) Voor veiligheids- en andere redenen, kan CASHCOLLECTIVE.NLu vragen om van tijd tot tijd uw wachtwoord of andere informatie te wijzigen waarmee u toegang krijgt tot CASHCOLLECTIVE SERVICE; echter, CASHCOLLECTIVE.NLzal nooit om uw wachtwoord vragen via e-mail, telefoon, of op enige andere wijze behalve via de www.CashCollective.nlWEBSITE. U en u alleen bent verantwoordelijk voor het bewaken van de geheimhouding van uw wachtwoord en alle aanvullende identificatie-informatie.

 1. Beëindiging

19.1) Zowel de ACCOUNT HOUDER als CASHCOLLECTIVE.NLkunnen te allen tijde de ACCOUNT van de ACCOUNT HOUDER opheffen met of zonder opgaaf van redenen. Uw ACCOUNT houdt bij opheffing direct op te bestaan. Zodra de ACCOUNT van de ACCOUNT HOUDER is opgeheven, moet de ACCOUNT HOUDER alle Cashback (die onderhevig is aan de Algemene Voorwaarden van deze OVEREENKOMST) binnen zestig (60) dagen verzilveren; na deze periode wordt alle Cashbackgeannuleerd die niet is verzilverd en komt dit te vervallen aan CASHCOLLECTIVE.NL. Als CASHCOLLECTIVE.NLde ACCOUNT opheft wordt de ACCOUNT HOUDER hiervan op de hoogte gebracht door CASHCOLLECTIVE.NLvia de e-mail door gebruik te maken van het geregistreerde e-mailadres van de ACCOUNT HOUDER.

19.2) CASHCOLLECTIVE.NLis de enige bepalende partij in geval van vermoed misbruik, fraude, of overtreding van haar regels en ieder besluit dat zij neemt over de beëindiging van een ACCOUNT van een ACCOUNT HOUDER (inclusief het annuleren van Cashback en/of andere incentive- of bonusbetalingen) is definitief en bindend.

19.3) In het voorkomende geval dat een ACCOUNT HOUDER een expliciet verzoek indient om CASHCOLLECTIVE SERVICE te verlaten (zijn/haar ACCOUNT op te heffen), zal er verder geen communicatie plaatsvinden tussen CASHCOLLECTIVE.NLen de ACCOUNT HOUDER.

 1. Toegang en beveiliging

20.1) Iedere ACCOUNT HOUDER die lid wordt van CASHCOLLECTIVE SERVICE dient zich te registreren bij CASHCOLLECTIVE SERVICE met zijn/haar e-mailadres en een wachtwoord, dat niet bekend gemaakt mag worden aan derden.

20.2) Voor toestemmings- en verzilveringsdoeleinden, dient u zich te identificeren middels uw persoonsgebonden e-mailadres en wachtwoord. Om twijfel uit te sluiten heeft iedereen die inlogt met een correct e-mailadres en wachtwoord volledige toegang tot dat ACCOUNT, en het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de ACCOUNT HOUDER om ervoor te zorgen dat deze informatie niet in handen komt van onrechtmatige individuen of rechtspersonen.

20.3) Toegang tot uw ACCOUNT is beveiligd met een wachtwoord en CASHCOLLECTIVE.NLzal hierover nooit informatie verstrekken aan derden. Informatie wordt alleen verstrekt als CASHCOLLECTIVE.NLeen e-mail ontvangt van het bij het ACCOUNT geregistreerde e-mailadres van de ACCOUNT HOUDER. Als u uw wachtwoord vergeten bent, gebruik dan alstublieft de ‘Password reminder’ optie op www.CashCollective.nlom uw wachtwoord op te vragen.

20.4) U moet NOOIT uw wachtwoord bekend maken aan iemand anders. Geen enkele medewerker, vertegenwoordiger of RETAIL PARTNER van CASHCOLLECTIVE.NLzal u ooit vragen om uw wachtwoord te geven, hetzij in een gesprek hetzij in officiële berichtgeving van CASHCOLLECTIVE.NL. CASHCOLLECTIVE.NLkan niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor activiteiten in uw ACCOUNT die het gevolg zijn van het feit dat een ACCOUNT HOUDER zijn inloggegevens en wachtwoord niet geheim houdt.

20.5) CASHCOLLECTIVE.NLzal nooit uw creditcard / debetkaart gegevens verzamelen of opslaan, hetzij elektronisch of op andere wijze. CASHCOLLECTIVE.NLzal NOOIT via e-mail, telefoon of sms vragen om uw bankgegevens of andere financiële gegevens. CASHCOLLECTIVE.NLkan in voorkomende gevallen uw IBAN opvragen voor controle van uitbetalingen.

 1. Aansprakelijkheid

21.1) CASHCOLLECTIVE.NLdoet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat CASHCOLLECTIVE SERVICE aan de ACCOUNT HOUDER wordt verleend met redelijke zorg en vaardigheid met de bedoeling om aan de specificaties te voldoen die CASHCOLLECTIVE.NLstelt aan CASHCOLLECTIVE SERVICE, maar CASHCOLLECTIVE.NLkan niet en zal niet garanderen dat CASHCOLLECTIVE SERVICE zal voldoen aan de eisen die u stelt.

21.2) CASHCOLLECTIVE.NLis aansprakelijk zoals expliciet aangegeven in deze OVEREENKOMST, maar zal geen enkele andere verplichting, taak of aansprakelijkheid hebben in contract, onrecht (zoals nalatigheid, schending van een wettelijke verplichting en ander onrecht) of anderszins.

21.3) Altijd onderhevig aan artikel 21.4, CASHCOLLECTIVE.NLis alléén aansprakelijk voor direct verlies of schade, hetzij in contract, onrecht (zoals nalatigheid, schending van een wettelijke verplichting en ander onrecht) of anderszins, hetzij veroorzaakt door haar actie of nalatigheid of dat van haar medewerkers, vertegenwoordigers of onderaannemers. De totale aansprakelijkheid van CASHCOLLECTIVE.NLgedurende een opeenvolgende periode van twaalf maanden, waarvan de eerste geacht wordt te beginnen op de datum dat u uw ACCOUNT verkrijgt, zal beperkt blijven tot de te betalen retentie voor die periode van twaalf maanden (maar zonder de verplichting van CASHCOLLECTIVE.NLte beperken om Cashback te betalen aan ACCOUNT HOUDERS zoals beschreven in deze OVEREENKOMST).

21.4) CASHCOLLECTIVE.NLis niet aansprakelijk ten aanzien van u of wie dan ook, hetzij in contract, onrecht (zoals nalatigheid, schending van een wettelijke verplichting en ander onrecht) of anderszins:
a) wat betreft de derving van inkomsten, handel, verwachte besparingen of winsten;of
b) wat betreft indirecte, speciale of bedrijfsschade, kosten of andere claims, op welke manier veroorzaakt of ontstaand, hetzij doordat Cashback verdienmogelijkheden of Kortingscodes zijn gesloten, beëindigd of opgeschort of niet-levering of  uitgestelde levering van CASHCOLLECTIVE SERVICE of andere non-performance van deze OVEREENKOMST of anderszins;of
c) behalve zoals expliciet vermeld in deze OVEREENKOMST, alle offertes, waarborgen en andere voorwaarden, hetzij uitdrukkelijk of impliciet (door gewoonterecht, statuut, zakelijk of anderszins) zijn hierbij uitgesloten, behalve in het geval van fraude, of wanneer zo een uitsluiting wettelijk niet is toegestaan;of
d) Om alle twijfel uit te sluiten, heeft CASHCOLLECTIVE.NLgeen aansprakelijkheid ten aanzien van u of wie dan ook met betrekking tot materiaal dat wordt aangeleverd door ACCOUNT HOUDERS, transacties (of non-transacties) met RETAIL PARTNERS, of andere activiteiten of communicatie aangaande zulke materialen of transacties.

21.5) De bepalingen van deze artikel 21 blijven onverminderd van kracht na de beëindiging of afloop van deze OVEREENKOMST.

 1. Vrijwaring

22.1) De ACCOUNT HOUDER gaat ermee akkoord om CASHCOLLECTIVE.NLen/of haar RETAIL PARTNERS te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, claims en kosten die niet het directe gevolg zijn van een fout van CASHCOLLECTIVE.NL, maar die kunnen ontstaan door of in verband met:
(a) een schending van deze OVEREENKOMST door u of via uw ACCOUNT; of
(b) een transacties met een RETAIL PARTNER.

 1. Links van externe Websites

23.1) CASHCOLLECTIVE.NLvindt het prima dat andere websites een link plaatsen op hun website; echter, zij gaat niet akkoord met het laden van pagina’s in andere frames op andere websites. Ze staat geen links toe van websites die informatie bevatten die beschouwd kan worden als ongepast of aanstootgevend.

 1. Links naar externe Websites

24.1) De CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE bevat links naar veel andere websites voor informatie en als dienst voor CASHCOLLECTIVE.NLgebruikers. Deze externe websites zijn niet in beheer van CASHCOLLECTIVE.NLen CASHCOLLECTIVE.NLis niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites. Door een andere site te noemen of een link te plaatsen naar een andere site, geeft CASHCOLLECTIVE.NLop geen enkele wijze haar instemming en CASHCOLLECTIVE.NLaccepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud. CASHCOLLECTIVE.NLkan niet garanderen dat links altijd werken en kan de beschikbaarheid van gelinkte pagina’s niet controleren. Als u een link ongepast of aanstootgevend vindt, of ontdekt dat een link niet werkt, informeer CASHCOLLECTIVE.NLhier dan over via het Contactformulier of de vraag/suggestie-link zodat de link hersteld of verwijderd kan worden van de CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE.

 1. Onbevoegd Gebruik van de WEBSITE.

25.1) Geen enkel onderdeel van de webpagina’s op de CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE mag worden verspreid of gekopieerd voor commerciële doeleinden.

25.2) Geen enkel onderdeel van de webpagina’s op de CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE mag worden gereproduceerd of verplaatst worden of opgeslagen door andere websites of een ander soort elektronisch opvraagsysteem door andere personen of rechtspersonen die zo’n website of ander soort elektronisch opvraagsysteem beheren.

25.3) Als wordt ontdekt dat er op enigerlei wijze wordt gemanipuleerd aan de CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE www.CashCollective.nldoor een ACCOUNT HOUDER met inbegrip van het wijzigen van URLs, het plaatsen van onbevoegde URLs op openbare media, het spideren van pagina’s, automatische scripts of alles wat door CASHCOLLECTIVE.NLwordt beschouwd als abnormaal gebruik, dan kan CASHCOLLECTIVE.NLuw ACCOUNT opheffen en alle Cashback verdiensten die zijn gerelateerd aan uw ACCOUNT kunnen komen te vervallen aan CASHCOLLECTIVE.NL. Om RETAIL PARTNERS van CASHCOLLECTIVE.NLte beschermen, kan elk misbruik van een aanbod er toe leiden dat een transactie wordt herroepen. Transacties die als dubieus worden beschouwd kunnen door CASHCOLLECTIVE.NLen / of de betrokken RETAIL PARTNERS aan een nader onderzoek worden onderworpen, en er kan meer informatie over uw transactie worden opgevraagd bij de ACCOUNT HOUDER. Om deze reden kan het zijn dat CASHCOLLECTIVE.NLgegevens doorgeeft die u heeft verstrekt in uw communicatie met de RETAIL PARTNER en haar kantoren.

 1. Virus Vrijwaring

26.1) CASHCOLLECTIVE.NLzal alle redelijke inspanningen doen om materiaal te testen voordat het op de WEBSITE wordt geplaatst. In het hoogst onwaarschijnlijke geval van verlies, ontregeling of schade kan CASHCOLLECTIVE.NLniet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, ontregeling of schade van uw gegevens of computersysteem die kan optreden wanneer u materiaal gebruikt die afkomstig is van de CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE.

 1. Overdrachtsverklaring

27.1) CASHCOLLECTIVE.NLbehoudt zich het recht voor om deze OVEREENKOMST over te dragen, en om alle rechten en plichten van CASHCOLLECTIVE.NLbinnen deze OVEREENKOMST over te dragen of uit te besteden. U mag zonder schriftelijke toestemming van CASHCOLLECTIVE.NLdeze OVEREENKOMST niet overdragen of ter beschikking stellen, noch de rechten en plichten die u heeft uit hoofde van deze overeenkomst uitbesteden.

 1. Algehele OVEREENKOMST

28.1) De Algemene Voorwaarden van deze OVEREENKOMST (inclusief het Privacybeleid en alle andere voorwaarden of gebruiksregels die onderdeel uitmaken van de OVEREENKOMST Voorwaarden) vormen de gehele OVEREENKOMST tussen u en CASHCOLLECTIVE.NLmet betrekking tot hun inhoud en vervangen alle eerdere OVEREENKOMSTEN, verbintenissen, offertes, garanties en afspraken van welke aard dan ook, hetzij op schrift of mondeling, die gaan over dit onderwerp. Geen van beide partijen heeft een schuld aan de ander voor een representatie of verklaring die niet is vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

 1. Interpretatie

29.1) In deze Algemene Voorwaarden van de OVEREENKOMST, tenzij de context anders vereist:  iedere zin die begint met de woorden “inclusief “, “onder andere”, “in het bijzonder “, “bijvoorbeeld ” of uitdrukkingen van gelijke strekking zullen worden begrepen als zijnde een toelichting en zullen niet worden begrepen als beperkende de algemeenheid van voorgaande woorden; en bij verwijzingen naar het enkelvoud wordt ook het meervoud bedoeld en in verwijzingen naar het mannelijke wordt ook het vrouwelijke bedoeld, en in alle gevallen ook vice versa.

 1. Wijzigingen in deze OVEREENKOMST

30.1) CASHCOLLECTIVE.NLhoudt zich het recht voor om deze OVEREENKOMST van tijd tot tijd te wijzigen, en de nieuwe versie te publiceren op de CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE, www.CashCollective.nl. Wanneer CASHCOLLECTIVE.NLdit doet, is de nieuwe versie van de OVEREENKOMST en de bijbehorende Algemene Voorwaarden van kracht, en beheerst deze het gebruik van CASHCOLLECTIVE SERVICE en uw relatie met CASHCOLLECTIVE.NL:
a) beginnende niet minder dan dertig dagen na de datum waarop hij is gepubliceerd (of zoveel later als wordt aangegeven in de betreffende publicatie), als de veranderingen een uitvoeringsbepaling van deze OVEREENKOMST is die een negatief effect op u kan hebben; als u niet wenst om u te onderwerpen aan de nieuwe versie van de OVEREENKOMST, dan kunt u CASHCOLLECTIVE.NLhierover informeren op of voor de datum dat de OVEREENKOMST ingaat, en vanaf die datum dient u uw ACCOUNT te beëindigen en te stoppen met het gebruik van CASHCOLLECTIVE SERVICE en de WEBSITE.

 1. Algemeen

31.1) In het geval dat blijkt dat een van de voorwaarden van deze OVEREENKOMST ongeldig is of niet ten uitvoer gelegd kan worden, dan zal de rest van deze OVEREENKOMST geldig blijven en ten uitvoer gelegd kunnen worden. U en CASHCOLLECTIVE.NLzijn onafhankelijke partijen, en door deze OVEREENKOMST wordt geen agentschap, vennootschap, joint venture of werknemer-werkgever relatie bedoeld of gerealiseerd. Mocht CASHCOLLECTIVE.NLfalen om te handelen met betrekking tot een overtreding door u of anderen, dan betekent dit niet dat CASHCOLLECTIVE.NLhaar recht opgeeft om te handelen met betrekking tot volgende of vergelijkbare overtredingen.

 1. Force Majeure

32.1) CASHCOLLECTIVE.NLis niet aansprakelijk voor enig gebrek aan performance, of de onbeschikbaarheid of het falen van deze WEBSITE of de producten en diensten van CASHCOLLECTIVE.NL, of voor enige fout of vertraging van CASHCOLLECTIVE.NLom te voldoen aan deze Algemene Voorwaarden, in het geval dat zo’n gebrek, onbeschikbaarheid of fouten zijn veroorzaakt door oorzaken buiten CASHCOLLECTIVE.NL’S redelijke controle.

 1. Wet

33.1) Deze OVEREENKOMST, en de relatie van CASHCOLLECTIVE.NLmet u en iedere ACCOUNT HOUDER, wordt beheerst door het Nederlands recht.

33.2) U en CASHCOLLECTIVE.NLzullen zich beide onderwerpen aan het kantongerecht te Amsterdam in Nederland over geschillen die ontstaan in verband met deze OVEREENKOMST.

 1. Het bewaren van deze OVEREENKOMST

34.1) CASHCOLLECTIVE.NLslaat de individuele OVEREENKOMSTEN die zij sluit met ACCOUNT HOUDERS niet separaat op als zij zich aanmelden voor de CASHCOLLECTIVE SERVICE. U kunt hem te allen tijde inzien op www.CashCollective.nl. Maak alstublieft een duurzame kopie van deze OVEREENKOMST door een exemplaar te printen en / of een gedownload exemplaar op te slaan op uw eigen computer. Deze OVEREENKOMST is alleen beschikbaar in het Nederlands.

 1. Contact

35.1) “Business Enablers BV.” handelt ook onder de naam CashCollective.nlmet gebruikmaking van het WEBSITE adres https://www.CashCollective.nl. Het postadres voor correspondentie en vragen of opmerkingen is Business Enablers BV., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam. “Business Enablers BV.”. is een organisatie die in Nederland staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (registratienummer 68314841) en het BTW registratienummer is NL8573.88.101.B01. Wees u ervan bewust dat alle communicatie (inclusief formele aankondigingen) met betrekking tot deze OVEREENKOMST per e-mail dienen te worden verstuurd en ontvangen. Hiertoe kunt u uw berichten sturen via het Contactformulier van de CASHCOLLECTIVE.NLWEBSITE, en zal CASHCOLLECTIVE.NLberichten aan u sturen via het e-mail adres dat u ons verstrekt wanneer u zich registreert als ACCOUNT HOUDER, of het daarna aangepaste e-mailadres in uw ACCOUNT gegevens.

 1. Garantie

36.1) CASHCOLLECTIVE SERVICE wordt aangeboden aan individuen “zoals ze zijn” zonder rechtvaardiging voor de wettelijk toegestane maximum omvang. CASHCOLLECTIVE.NLontkent alle representaties en garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot CASHCOLLECTIVE SERVICE, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor specifieke doeleinden.

36.2) CASHCOLLECTIVE.NLgeeft geen enkele garantie en tekent ook geen protest aan over de kwaliteit  van, of verzekering door enige advertentie of enige handelswaar, producten, of diensten die worden aangeboden of verleend door andere bedrijven die deelnemen aan de CASHCOLLECTIVE SERVICE.

 

Vragen? Contact ons! 030-2270497 of