Studievergoeding via aanbeveling!

Veel mensen willen een bepaalde opleiding volgen maar hebben ofwel onvoldoende opleidingsbudget ofwel ze moeten het helemaal zelf betalen. Cash Collective biedt hen een helpende hand door het beschikbaar stellen van studievergoedingen. Bedragen variëren van 10 tot 15 % van de cursuswaarde. Wij willen cursisten in spe hier graag extra op attenderen en kunnen uw hulp als referral c.q. promotor hierbij goed gebruiken. U krijgt hier als wederdienst een mooie studievergoeding voor terug. Sterker nog: u kunt op deze manier de complete investering van uw gewenste opleiding bij elkaar sparen !! 

Focus op het claimen van de studievergoeding

U gaat cursisten in spe attenderen op de mogelijkheid van de gratis studievergoeding en het bijbehorende cursusaanbod van bookingsportal MMC. Dit portal bestaat uit courante cursussen (met startgarantie) waarbij elke deelname zowel u als de cursist een aantrekkelijke studievergoeding verkrijgt. Een geweldige incentive dus voor zowel u als de potentiële cursist.

Ondersteuning en support

U krijgt als referral alle benodigde support en ondersteuning van Cash Collective om van uw inspanningen een succes te maken. Denk hierbij aan trainingen over hoe zaken het best aangepakt kunnen worden, ondersteuning door (bewezen effectieve) mails en berichten die uitgestuurd kunnen worden naar potentiële leads. En uitleg over de werking van het portal en het verzilveren van de bijbehorende studievergoedingen. 

Opbouw Studievergoedingen voor Referrals

Op alle cursussen die via het MMC bookingsportal worden aangeboden, geldt de volgende opbouw qua studievergoedingen.

Type cursus Studievergoeding referral Studievergoeding cursist
Schriftelijke cursus 5 % 10 %
Klassikale cursus 5 % 10 %
E-Learning cursus 10 % 15 %

Wat mag u verwachten?

Uiteraard zijn er altijd verschillen tussen onze referrals als het gaat om de uiteindelijke bij elkaar gesprokkelde studievergoeding. De een spendeert meer tijd dan een ander of de een is wat handiger in de aanpak dan de ander. Maar in zijn algemeenheid kan er gesteld worden dat er ruime studievergoedingen zijn verstrekt via dit concept. Het is immers een no-brainer voor veel mensen; want wie laat er nou gratis geld liggen? Het is aan u om dit inzicht over de bühne te brengen!

Deelnemers van meer dan 150 bedrijven gingen u reeds voor

Aanmelden als Referral

Vragen? Contact ons! 030-2270497 of